Par terapi gøder forudsætninger for fortrolighed og udvikler relations kompetencer, der klæder os bedre på, til at kunne tale om dét, der betyder noget – med dem, vi holder af.

BAGGRUND
Jeg er gift på 26. år – og vi har 3 børn med hinanden. Både min mand og jeg kommer fra skilsmissefamilier, der på forskellig vis, også har haft misbrug tæt inde på livet.
En særlig tilrettelagt “Familie uge” i 1992 på et svensk  Minnesota behandlingshjem, blev et vendepunkt for mig. Familieugen gav mig indsigt i hvordan det ser ud, når drikkeri udvikler sig til alkoholisme – og hvordan misbrug forstyrrer vigtige balancer i familiens måde at fungere med hinanden på.
Jeg fik også indsigt i, hvordan forældede normer og mangel på viden kan komme til at stå i vejen for trivsel, når der er aller mest brug for forandring.
Det gjorde mig nysgerrig på mere og blev starten på år med lærdom, terapi og udvikling, 12-trins netværk og par terapi.
Siden fulgte år med store uddannelser og en mere fagpersonlig  udvikling i studie regi.
Den tidlige indsigt, gjorde mig til mønsterbryder – og rig på personlig erfaring, danner min historie i dag baggrund for et professionelt virke med konsultation for familier, der søger hjælp og sparring i privat regi. En familie har i særlig grad brug for – netop hinanden – og vi er derfor særlige sårbare, når det bare ikke fungerer netop her. Danmark har rekord i skilsmisser, men familien vil altid være indbyrdes forbundet – også efter opløsning.

FAMILIEN FORTJENER EN CHANCE
Samtaler med en professionel, kan forandre måden I møder hinanden på og få konsultationer, kan være nok til at igangsætte en forandring.

ESSENSER
Ordet “konflikt” beskriver i virkeligheden bare en situation, hvor 2 parter i et fællesskab vil noget forskelligt.
Forskning viser, at de familier, hvor alle trives og udvikler sig bedst, er dem, hvor man ikke dækker over konflikterne, men er parate til at se dem i øjnene og forhandle sig til rette.
Det er de konflikter, som undertrykkes – eller ikke bearbejdes hensigtsmæssigt, der udvikler sig til problemer. Når vi ikke kan tale om dét, der føles svært, med dem vi holder af, bliver vi ensomme i hinandens selskab.
Forskning viser, at netop dét er den hyppigste årsag til opbrud og skilsmisse.
Konflikter forsvinder ikke, fordi vi undlader at tale om dem, men vil ofte fortsat forstyrre i vores tanker.

De fleste af os, gør det så godt vi kan.
Når det ikke virker, er det ofte fordi vi bare ikke ved, hvad vi ellers kan gøre…
Terapi kan hjælpe med støtte og ny indsigt, færdselsregler for konstruktive samtale og opdyrke potentialet for at der kan ske en udvikling af bæredygtige relationskompetencer.

2013-07-09 11.33.01