Par terapi gøder forudsætninger for fortrolighed og udvikler de relations kompetencer, der er nødvendige, for både at kunne tale om dét, der er svært – og dét, der betyder noget – med dem, vi holder af.

BAGGRUND
Jeg har netop holdt sølvbryllup og vi har 3 børn med hinanden. Både min mand og jeg kommer fra skilsmissefamilier, der på forskellig vis har haft misbrug tæt inde på livet.
En “Familie uge” i 1992 på et svensk  Minnesota behandlingshjem, blev et vendepunkt for mig. Familieugen gav mig indsigt i hvordan det ser ud, når drikkeri udvikler sig til misbrug og hvordan misbruget kommer til at forstyrre vigtige balancer i familiens måde at fungere med hinanden på.
Jeg fik også indsigt i, hvordan mangel på viden kan komme til at stå i vejen for trivsel, når der er aller mest brug for forandring.
Det gjorde mig nysgerrig på mere og blev starten på år med lærdom, terapi og udvikling, 12-trins netværk og par terapi.
Siden fulgte år med store uddannelser og en en mere fag personlig  udvikling.
Den tidlige indsigt, gjorde mig til mønsterbryder – og rig på personlig erfaring, danner min historie i dag baggrund for et professionelt virke med konsultation for familier, der søger hjælp og sparring i privat regi.
En familie har i særlig grad brug for – netop hinanden – og vi er derfor særlige sårbare, når det bare ikke fungerer netop her. Danmark har rekord i skilsmisser, men familien vil altid være indbyrdes forbundet – også efter opløsning.

FAMILIEN FORTJENER EN CHANCE
Samtaler med en professionel, kan forandre måden I møder hinanden på og få konsultationer, kan være nok til at igangsætte en forandring.

ESSENSER
Ordet “konflikt” beskriver i virkeligheden bare en situation, hvor 2 parter vil noget forskelligt.
Forskning viser, at de familier, hvor alle trives og udvikler sig bedst, er dem, hvor man ikke dækker over konflikterne, men er parate til at se dem i øjnene og forhandle sig til rette.
Det er de konflikter, som undertrykkes – eller ikke bearbejdes hensigtsmæssigt, der udvikler sig til problemer.
Når vi ikke kan tale om dét, der føles svært, med dem vi holder af, bliver vi ensomme i hinandens selskab.
Forskning viser, at netop dét er den hyppigste årsag til opbrud og skilsmisse.
Konflikter forsvinder ikke, fordi vi undlader at tale om dem – for de fortsætter oftest med at forstyrre i vores tanker og besværliggøre vores evne til at leve et liv med nærvær og tilstedeværelse i nuet.

De fleste af os, gør det så godt vi kan.
Når det ikke virker, er det ofte fordi vi bare ikke ved, hvad vi ellers kan gøre…
Terapi kan yde støtte og bidrage med ny indsigt fra et fagtligt perspektiv, anvise færdselsregler for konstruktive samtale og opdyrke potentialet for mere bæredygtige relationskompetencer.

2013-07-09 11.33.01