INDIVIDUEL SAMTALE TERAPI

Det handler primært om at styrke
kontakten til sin egen indre kerne.
Helbrede gamle skrammer & få ud-
viklet kompetencer til at træde mere
sikkert frem i
 verden
- i den b
edste udgave af sig selv

STØTTE
For dig, der i en periode har brug
for støtte og en kompetent samtale-
partner, der kan hjælpe dig igennem
sorg – eller en svær tid

PÅRØRENDE FORLØB
udviklingsforløb for pårørende til
sygdom eller misbrug

BOOST dit selvværd & STYRK din gennemslagskraft
Når du gerne vil ”booste” din egen trivsel med et skræddersyet forløb.
Alle forløb over 7 gange á 1½ time

3 forskellige TEMA
1 “Assertion”
Kommunikation – terapi & udvikling
2 “Transaktionsanalyse”
Som redskab til fornuftige reaktioner
3 “Ramt af andres misbrug”
Opløsning af dysfunktionelle mønstre
For dig, der er kommet i klemme af
andres misbrug og føler dig “ramt” på
din egen trivsel.
Få indblik i, hvordan både sygdom og
misbrug rammer hele familien


PAR TERAPI

Det handler om relationen.
Om måden vi er sammen med
hinanden på – og hvordan, v
i
håndterer vores fø
lelser, når
vi er sammen

VI KAN IKKE TALE SAMMEN
Fokus på kommunikation

Terapi kan støtte en samtale om dét, der er svært og teknik og simple
spilleregler, kan understøtte, udvik-
ling af en ærlig & respektfuld dialog.
Der veksles mellem terapi og teori

VI SAVNER ET FÆLLES RUM
Par i 12-trins netværk
Mange gennemgår en stor personlig
udvikling i de anonyme netværk men
savner et fælles rum med deres egen
partner. Misbrug rammer familiens
samspil, som et trafikuheld.
Rester af følelser fra den gamle tid,
kan komme imellem jer på en måde, der skaber afstand.
Man kan tage ansvar for hver sin del,
men den fælles relation, får ingen
næring fra hver sit lokale. Et forløb kan helbrede skaderne efter misbrug, genetablere sunde grænser og udvikle  bæredygtige relationskompetencer

PREP KURSER FOR PAR

Skilsmisseforebyggende kursus
En håndsrækning til de voksne 
og en gave til børnene

KOMPETENCE UDVIKLING
af parforhold – familieliv

15 timer i alt - 5 aftener á 3 timer
Let tilgængeligt undervisningstilbud.
Små hold og opgaver med egen partner. Ingen terapi.
Praktiske Redskaber til et Enga-
geret Parforhold.

TEMAER over 5 aftener
# Parforhold i et samfundsperspektiv
# Kærlighed og venskab
# Værdier
# Kommunikation
# Tale-lytte teknik
# Konflikthåndtering

PREP står for:
Prevention and Relationship Enhancement Program
Udviklet på baggrund af samlivs-
forskning. Certificeret ved Center
for Familieudvikling.

FAMILIE TID

Familie terapi kan kompetenceudvikle
forældreskabet og skabe forandring
ved at styrke kvaliteten i de nære re-
lationer

OPFØLGNING PÅ FAMILIELIVET
EFTER MISBRUG

Individuelt forløb for par i rehabilite-
ring efter misbrug.
Enkeltstående sessioner eller samlet
forløb på  10 gange á 2½ time.
Terapi & udvikling

Forløb 10 gange
- forsamtale og individuel plan
- 3 x par terapi
- 2 x kommunikation
- 3 x familieterapi
- nye aftaler for familielivet
Der veksles mellem terapi  og oplæg, øvelser, familielege og kreative opgaver.